Bel ons voor GRATIS UITKERINGSADVIES 

UWV Bezwaar indienen

Bel direct met een uitkeringsspecialist

> Pro Deo uitkeringsadvocaat

> Gedekt door rechtsbijstandsverzekeraars

> Door heel Nederland

> Geen verborgen kosten

> Stel gerust uw vraag

*U kunt dit formulier invullen en wij bellen u direct GRATIS op;

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.

UWV bezwaar indienen

Een fout van het UWV kan voor u persoonlijk grote financiële gevolgen hebben. U hoeft zich echter niet neer te leggen bij een beslissing van het UWV. Op het moment dat uw uitkering van het UWV bijvoorbeeld wordt stopgezet, staat dat in een brief die u thuisgestuurd krijgt van het UWV.

Bent u het niet eens met een beslissing van het UWV? Bijvoorbeeld omdat uw uitkering van het UWV wordt afgewezen, stopgezet, ingetrokken, gewijzigd (verlaagd), teruggevorderd of omdat er een boete wordt opgelegd of een maatregel wordt genomen. Dan kunt u bezwaar indienen tegen het desbetreffende besluit van het UWV, en daar kan Advocaatuitkeringen.nl u mee helpen!

Let op! De wettelijke termijn om bezwaar in te dienen tegen een besluit van het UWV bedraagt 6 weken, het komt echter wel eens voor dat de bezwaartermijn slechts 2 weken bedraagt! U bent dus gebonden aan een wettelijke termijn, dat betekent dat u snel actie zal moeten ondernemen om bezwaar tegen het UWV in te dienen.

Bezwaar UWV

De hiervoor genoemde gevallen leveren veelal financiële problemen op. Daarom zijn wij er voor u, om te toetsen of die beslissing van het UWV wel rechtmatig is. Advocaatuitkeringen.nl staat voor u klaar om uw uitkeringsprobleem op te lossen.

Heeft bezwaar maken UWV zin?

UWV is een overheidsinstelling die verantwoordelijk is voor de werknemersverzekeringen. Het UWV zorgt voor toekenning, afwijzing, stopzetting, verlaging van WIA, Ziektewet, Wajong, WW, etc. De medewerkers van het UWV maken regelmatig fouten tijdens de beoordelingen. Gevolg hiervan is dat u financiële problemen kunt ervaren. U heeft de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen een besluit van het UWV. In het bezwaar kunt u uitleggen waarom u het niet eens bent met het UWV. De vraag: ‘heeft bezwaar maken UWV zin’, kan beantwoord worden met ‘Ja’. Het heeft in vele gevallen zin om bezwaar te maken tegen het UWV. Onze juristen en advocaten kunnen u gratis adviseren over uw specifieke geval.

Wat kan Advocaatuitkeringen.nl voor u betekenen?

Advocaatuitkeringen.nl bestudeert de door u ontvangen brief (besluit) en adviseert u direct daarna gratis over de vervolgstappen. Ook maakt de advocaat een goed onderbouwd bezwaarschrift of beroepsschrift tegen het besluit van het UWV. In het bezwaarschrift wordt onderbouwd waarom u het niet eens bent met de beslissing van het UWV. De advocaat staat u ook bij tijdens de hoorzitting.

Bezwaarschrift UWV

Bij een eventueel beroep en een eventueel later hoger beroep wordt de inhoud van het bezwaarschrift getoetst, daarom zijn de inhoudelijke gronden van het bezwaar tegen het besluit van het UWV erg belangrijk. Om deze reden is het verstandig een gespecialiseerde advocaat in te schakelen.

Indien het niet lukt om binnen 6 weken uw bezwaarschrift in te dienen bij het UWV, dan kan een voorlopig bezwaarschrift worden ingediend waarin al uw gegevens staan behalve de gronden voor het bezwaar.

Binnen 13 weken nadat het UWV uw bezwaarschrift heeft ontvangen, neemt het UWV een beslissing. Bent u het dan opnieuw niet eens met die beslissing van het UWV? Dan kunt u binnen 6 weken in beroep gaan bij de rechtbank. Advocaatuiteringen.nl zal u hier dan ook bij helpen.

 • Vul dit formulier in en wij proberen u direct op te bellen voor Gratis advies;
 • Uw gegevens en de door u verstrekte informatie zal te allen tijde vertrouwelijk worden behandeld.
Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.
Bezwaar UWV WIA, Bezwaarschrift uwv, advocaat uitkering, advocaat UWV

Bezwaar maken

Bezwaar UWV indienen

OVER ONS

Advocaatuitkeringen.nl is een advocatenkantoor dat is gespecialiseerd in het opstellen van bezwaar- en beroepschriften. Daarnaast zet het advocatenkantoor zich landelijk in voor mensen die problemen ondervinden met hun uitkering en aanvragen bij overheidsinstanties. De zaken worden bovendien veelal pro deo behandeld. Als u niet aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand, dan worden de kosten van Advocaatuitkeringen.nl ook door rechtsbijstandsverzekeraars gedekt. Maar uw polis bij de rechtsbijstandsverzekeraar moet uiteraard het geschil dekken. Daarna maken wij een goed onderbouwd bezwaar- of beroepschrift. Dit biedt namelijk vaak een oplossing bij problemen met overheidsinstanties. Advocaatuitkeringen.nl zorgt ervoor dat ook mensen zonder inkomen toegang hebben tot een deskundige advocaat.

CONTACT

  Door op verzenden te klikken bent u akkoord met onze Privacy Verklaring

  Bezwaar UWV WIA, Bezwaarschrift uwv, advocaat uitkering, advocaat UWV
  Bezwaar UWV WIA, Bezwaarschrift uwv, advocaat uitkering, advocaat UWV
  Menu
  Bel voor gratis advies!