Bel ons voor GRATIS UITKERINGSADVIES 

Bezwaar WIA

Bel direct met een uitkeringsspecialist

> Pro Deo uitkeringsadvocaat

> Gedekt door rechtsbijstandsverzekeraars

> Door heel Nederland

> Geen verborgen kosten

> Stel gerust uw vraag

*U kunt dit formulier invullen en wij bellen u direct GRATIS op;

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.

Bezwaar UWV WIA

Het UWV beslist of u recht heeft op een WIA-uitkering. De WIA-uitkering is te verdelen in twee soorten:

 • De IVA-uitkering (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten). Hiervoor komt u in aanmerking indien u volledig arbeidsongeschikt bent en de kans klein is dat u herstelt.
 • De WGA-uitkering (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten). Deze uitkering dient om uw inkomen aan te vullen wanneer u gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent.

In beide gevallen dient u méér dan 35% arbeidsongeschikt te zijn om in aanmerking te komen voor de WIA-uitkering.

Ontvangt u een WIA-uitkering en heeft u een beslissing van het UWV ontvangen over die desbetreffende WIA-uitkering waar u het niet mee eens bent? Is uw aanvraag voor een WIA-uitkering afgewezen, stopgezet, ingetrokken, gewijzigd (verlaagd), teruggevorderd of wordt er een boete opgelegd of een maatregel genomen? Advocaatuitkeringen.nl kan u helpen door bezwaar in te dienen bij het UWV tegen die beslissing over uw WIA-uitkering.

Let op! De wettelijke termijn om in bezwaar te gaan tegen een besluit van het UWV bedraagt 6 weken. U bent dus gebonden aan een wettelijke termijn, dat betekent dat u snel actie zal moeten ondernemen.

WIA bezwaar

Een fout van het UWV kan voor u persoonlijk grote financiële gevolgen hebben. U hoeft zich echter niet neer te leggen bij een beslissing van het UWV. Op het moment dat uw WIA-uitkering van het UWV bijvoorbeeld wordt stopgezet, staat dat in een brief die u thuisgestuurd krijgt van het UWV.

Advocaatuitkeringen.nl kan u (veelal) kosteloos helpen met bezwaar UWV WIA

Advocaatuitkeringen.nl gaat voor u kijken of de beslissing van het UWV omtrent uw WIA-uitkering juist is beoordeeld door dit nogmaals te toetsen.

Advocaatuitkeringen.nl bestudeert de door u ontvangen brief (besluit) en adviseert u direct daarna gratis over de vervolgstappen. Ook maakt de advocaat een goed onderbouwd bezwaarschrift of beroepsschrift tegen het besluit van het UWV. In het bezwaarschrift wordt onderbouwd waarom u het niet eens bent met de beslissing van het UWV omtrent uw WIA-uitkering. De advocaat staat u ook bij tijdens de hoorzitting.

Adviezen voor bezwaar UWV WIA:

Is uw medisch dossier voor de WIA-beoordeling compleet?

Bij het indienen van bezwaar UWV WIA is het cruciaal dat uw WIA-dossier alle relevante medische informatie bevat: uw medische geschiedenis, huidige diagnose, lopende en toekomstige behandelingen, eventueel voorgeschreven medicijnen en uw dagelijkse ervaringen. Als u merkt dat er informatie ontbreekt of onjuist is, zorg dan dat u dit aankaart, zodat het meegenomen kan worden in uw bezwaar WIA. Probeer alvast belangrijke medische documenten te verzamelen bij uw behandelaar of specialist, zodat uw advocaat de stukken kan gebruiken bij het opstellen van het bezwaarschrift. Uw medische gegevens zijn een fundamentele basis voor de WIA-beoordeling, dus het is van het grootste belang dat deze gegevens volledig en accuraat zijn.

Functionele mogelijkheden lijst (FML) bij een bezwaar WIA

De functionele mogelijkheden lijst (FML) wordt opgesteld door de verzekeringsarts van het UWV. Hierin staan alle beperkingen en is een belangrijke onderdeel bij een WIA bezwaar. Neem elk item en elke beperking zorgvuldig door en vermeld aan uw advocaat tegen het UWV de aspecten waarvan u gelooft dat ze onterecht niet zijn aangemerkt. U dient te kunnen onderbouwen waarom de beperkingen niet goed zijn weergegeven door bijvoorbeeld specifieke situaties uit uw dagelijkse leven aan te halen.

Controleer het arbeidsdeskundig rapport bij een bezwaar UWV WIA

Maatmanloon in het rapport van de arbeidsdeskundige

Het is essentieel om uw ‘maatmanloon’—het salaris dat u verdiende voordat u arbeidsongeschikt werd—grondig te controleren, aangezien dit de basis vormt voor de berekening van uw arbeidsongeschiktheidspercentage. In het rapport van de arbeidsdeskundige treft u deze berekening aan. Hoewel de berekeningen soms complex kunnen zijn, is het belangrijk dat u uw voormalige salaris en eventuele extra loonelementen duidelijk kunt identificeren. Mocht u onjuistheden opmerken, trek dan aan de bel bij Advocaatuitkeringen.nl

Beoordeling van de door de arbeidsdeskundige gekozen functies

Een van de belangrijkste elementen in een bezwaar UWV WIA zijn de functies die gekozen zijn door de arbeidsdeskundige. Wanneer u uw WIA-dossier heeft ontvangen, bevat dit gedetailleerde beschrijvingen van veelal drie functies die door de arbeidsdeskundige zijn uitgekozen. Vergelijk de Functionele Mogelijkheden Lijst (FML) en uw medische beperkingen met deze functieomschrijvingen. Beoordeel of de functies bij uw situatie passen. Wij zorgen voor een gedetailleerde omschrijving waarom u ongeschikt bent voor de door de arbeidsdeskundige gekozen functies.

Bezwaarschrift UWV WIA

Bij een eventueel beroep en een eventueel later hoger beroep wordt de inhoud van het bezwaarschrift getoetst, daarom zijn de inhoudelijke gronden van het bezwaar tegen het besluit van het UWV erg belangrijk. Om deze reden is het verstandig een gespecialiseerde advocaat in te schakelen. Advocaatuitkeringen.nl staat voor u klaar om uw uitkeringsprobleem op te lossen.

Indien het niet lukt om binnen 6 weken uw bezwaarschrift in te dienen bij het UWV, dan kan een voorlopig bezwaarschrift worden ingediend waarin al uw gegevens staan behalve de gronden voor het bezwaar.

Binnen 13 weken nadat het UWV uw bezwaarschrift heeft ontvangen, neemt het UWV een beslissing. Bent u het dan opnieuw niet eens met die beslissing van het UWV? Dan kunt u binnen 6 weken in beroep gaan bij de rechtbank. Advocaatuitkeringen.nl zal u hier dan ook bij helpen.

 • Vul dit formulier in en wij proberen u direct op te bellen voor Gratis advies;
 • Uw gegevens en de door u verstrekte informatie zal te allen tijde vertrouwelijk worden behandeld.
Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.
Bezwaar UWV WIA, Bezwaarschrift uwv, advocaat uitkering, advocaat UWV, ziektewet uitkering stopgezet

OVER ONS

Advocaatuitkeringen.nl is een advocatenkantoor dat is gespecialiseerd in het opstellen van bezwaar- en beroepschriften. Het advocatenkantoor zet zich landelijk in voor mensen die problemen ondervinden met hun uitkering en aanvragen bij overheidsinstanties. De zaken worden veelal pro deo behandeld. Als u niet aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand, dan worden de kosten van Advocaatuitkeringen.nl ook door rechtsbijstandsverzekeraars gedekt. Uw polis bij de rechtsbijstandsverzekeraar moet uiteraard het geschil dekken. Een goed onderbouwd bezwaar- of beroepschrift biedt vaak een oplossing bij problemen met overheidsinstanties. Advocaatuitkeringen.nl zorgt ervoor dat ook mensen zonder inkomen toegang hebben tot een deskundige advocaat.

CONTACT

  Door op verzenden te klikken bent u akkoord met onze Privacy Verklaring

  Bezwaar UWV WIA, Bezwaarschrift uwv, advocaat uitkering, advocaat UWV
  Bezwaar UWV WIA, Bezwaarschrift uwv, advocaat uitkering, advocaat UWV
  Menu
  Bel voor gratis advies!