Bel ons voor GRATIS UITKERINGSADVIES 

Bezwaar Ziektewet

Bel direct met een uitkeringsspecialist

> Pro Deo uitkeringsadvocaat

> Gedekt door rechtsbijstandsverzekeraars

> Door heel Nederland

> Geen verborgen kosten

> Stel gerust uw vraag

*U kunt dit formulier invullen en wij bellen u direct GRATIS op;

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.

Bezwaar Ziektewet

Het kan voorkomen dat het UWV na een beoordeling van de verzekeringsarts van het UWV uw aanvraag afwijst of uw Ziektewet uitkering beëindigd, omdat u weer geschikt bent om arbeid te verrichten.

Indien u het niet eens bent met de inhoud van een beslissing van het UWV of het UWV neemt geen beslissing/doet daar te lang over of uw aanvraag wordt afgewezen, dan kan Advocaatuitkeringen.nl u helpen door bezwaar in te dienen bij het UWV tegen die beslissing omtrent uw Ziektewet uitkering.

Let op! De wettelijke termijn om in bezwaar te gaan tegen een besluit van het UWV bedraagt 6 weken, het komt echter wel eens voor dat de bezwaartermijn slechts 2 weken bedraagt! U bent dus gebonden aan een wettelijke termijn, dat betekent dat u snel actie zal moeten ondernemen om bezwaar tegen het UWV in te dienen.

Bezwaar UWV Ziektewet

Een fout van het UWV kan voor u persoonlijk grote financiële gevolgen hebben. U hoeft zich echter niet neer te leggen bij een beslissing van het UWV. Op het moment dat uw Ziektewet uitkering van het UWV bijvoorbeeld wordt afgewezen, staat dat in een brief die u thuisgestuurd krijgt van het UWV.

Wat kan Advocaatuitkeringen.nl voor u betekenen?

Advocaatuitkeringen.nl gaat voor u kijken of de beslissing van het UWV omtrent uw Ziektewet uitkering juist is beoordeeld door dit nogmaals te toetsen. Ziektewet advocaten weten welke fouten het UWV doorgaans maakt in de beoordeling van een uitkering, en weet dus hoe de rechtmatigheid van die beslissing getoetst moet worden.

Advocaatuitkeringen.nl bestudeert de door u ontvangen brief (besluit) en adviseert u direct daarna gratis over de vervolgstappen. Ook maakt de advocaat een goed onderbouwd bezwaarschrift of beroepsschrift tegen het besluit van het UWV. In het bezwaarschrift wordt onderbouwd waarom u het niet eens bent met de beslissing van het UWV omtrent uw Ziektewet uitkering. De advocaat staat u ook bij tijdens de hoorzitting.

Bezwaarschrift UWV Ziektewet

Bij een eventueel beroep en een eventueel later hoger beroep wordt de inhoud van het bezwaarschrift getoetst, daarom zijn de inhoudelijke gronden van het bezwaar tegen het besluit van het UWV erg belangrijk. Om deze reden is het verstandig een gespecialiseerde advocaat in te schakelen. Advocaatuitkeringen.nl staat voor u klaar om uw uitkeringsprobleem op te lossen.

Indien het niet lukt om binnen 6 weken uw bezwaarschrift in te dienen bij het UWV, dan kan een voorlopig bezwaarschrift worden ingediend waarin al uw gegevens staan behalve de gronden voor het bezwaar.

Binnen 13 weken nadat het UWV uw bezwaarschrift heeft ontvangen, neemt het UWV een beslissing. Bent u het dan opnieuw niet eens met die beslissing van het UWV? Dan kunt u binnen 6 weken in beroep gaan bij de rechtbank. Advocaatuitkeringen.nl zal u hier dan ook bij helpen.

 • Vul dit formulier in en wij proberen u direct op te bellen voor Gratis advies;
 • Uw gegevens en de door u verstrekte informatie zal te allen tijde vertrouwelijk worden behandeld.
Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.

OVER ONS

Advocaatuitkeringen.nl is een advocatenkantoor dat is gespecialiseerd in het opstellen van bezwaar- en beroepschriften. Het advocatenkantoor zet zich landelijk in voor mensen die problemen ondervinden met hun uitkering en aanvragen bij overheidsinstanties. De zaken worden veelal pro deo behandeld. Als u niet aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand, dan worden de kosten van Advocaatuitkeringen.nl ook door rechtsbijstandsverzekeraars gedekt. Uw polis bij de rechtsbijstandsverzekeraar moet uiteraard het geschil dekken. Een goed onderbouwd bezwaar- of beroepschrift biedt vaak een oplossing bij problemen met overheidsinstanties. Advocaatuitkeringen.nl zorgt ervoor dat ook mensen zonder inkomen toegang hebben tot een deskundige advocaat.

CONTACT

  Door op verzenden te klikken bent u akkoord met onze Privacy Verklaring

  Bezwaar UWV WIA, Bezwaarschrift uwv, advocaat uitkering, advocaat UWV
  Bezwaar UWV WIA, Bezwaarschrift uwv, advocaat uitkering, advocaat UWV
  Bezwaar UWV WIA, Bezwaarschrift uwv, advocaat uitkering, advocaat UWV
  Menu
  Bel voor gratis advies!