Bel ons voor GRATIS UITKERINGSADVIES 

Hoogte WIA uitkering

Bel direct met een uitkeringsspecialist

> Pro Deo uitkeringsadvocaat

> Gedekt door rechtsbijstandsverzekeraars

> Door heel Nederland

> Geen verborgen kosten

> Stel gerust uw vraag

*U kunt dit formulier invullen en wij bellen u direct GRATIS op;

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.

Hoogte WIA-uitkering

Bent u benieuwd hoe de hoogte van uw WIA-uitkering wordt berekend? De hoogte van uw uitkering op grond van de WIA hangt af van een aantal factoren. Bijvoorbeeld van uw arbeidsongeschiktheid of inkomsten. Bent u het niet eens met de berekening van de hoogte van uw WIA-uitkering? U hoeft zich niet neer te leggen bij de beslissing van het UWV. U kunt namelijk bezwaar indienen tegen die beslissing. Advocaatuitkeringen.nl is hierin gespecialiseerd en kan u daarbij helpen!

De WIA is onder te verdelen in de IVA-uitkering en de WGA-uitkering. IVA staat voor regeling Inkomensvoorziening Volledig duurzaam Arbeidsongeschikten, deze ontvangt u als u niet of bijna niet meer kunt werken. WGA staat voor Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten, dat betekent dat u deze ontvangt indien u nu of in de toekomst nog wel (deels) kunt werken.

Hoogte IVA-uitkering

Bij het berekenen van de IVA-uitkering gaat het UWV uit van het loon dat u verdiende in het jaar vóórdat u ziek werd. Met een IVA-uitkering bedraagt uw inkomen 75% van het maandloon. Het maandloon wordt van het dagloon afgeleid.

Er wordt ervan uitgegaan dat één jaar 261 werkdagen bevat. Gedeeld door het totale aantal maanden per jaar (12 maanden), zijn dat 21,75 werkdagen per maand.

De hoogte van de IVA-uitkering kan berekend worden door uw jaarloon (dat u verdiende vóórdat u ziek werd) te delen door 261 (het aantal werkdagen per jaar). De uitkomst hiervan is het dagloon, en dat dient weer vermenigvuldigt te worden met 21,75 (het aantal werkdagen per maand). De uitkomst hiervan is het WIA-maandloon.

Dan dient 75% van dat maandloon te worden berekend. De uitkomst daarvan is de hoogte van uw IVA-uitkering.

Hoogte WGA-uitkering

Er bestaan 3 soorten WGA-uitkering;

 • Loongerelateerde uitkering
 • Loonaanvullingsuitkering
 • Vervolguitkering

In de brief van het UWV staat welke WGA-uitkering aan u wordt toegewezen.

De hoogte van de WGA-uitkering hangt af van het feit of u wel of niet werkt. Indien u werkt, wordt uw WGA-uitkering lager, maar ligt uw totale inkomen hoger.

Loongerelateerde WGA-uitkering

De hoogte van de loongerelateerde uitkering wordt gebaseerd op het WIA-maandloon. Indien u niet werkt, bedraagt de hoogte van deze uitkering de eerste 2 maanden 75% van het WIA-maandloon. Vanaf de derde maand dat u niet werkt wordt de hoogte van deze uitkering 70% van het WIA-maandloon.

Loonaanvullingsuitkering WGA-uitkering

De hoogte van de loonaanvullingsuitkering wordt bepaald door te kijken naar wat u verdient én naar wat u volgens de arbeidsdeskundige van het UWV zou kunnen verdienen.

Verdient u tussen de 50-100% van wat u volgens de arbeidsdeskundige nog zou kunnen verdienen? Dan is de hoogte van uw loonaanvullingsuitkering 70% van uw WIA-maandloon min 70% van het bedrag dat u volgens de arbeidsdeskundige nog zou kunnen verdienen. Verdient u 100% of meer van wat u volgens de arbeidsdeskundige zou kunnen verdienen? Dan is de hoogte van uw loonaanvullingsuitkering 70% van uw WIA-maandloon min 70% van het bedrag dat u verdient (uw inkomen).

Vervolguitkering WGA-uitkering

Ontving u eerder een loongerelateerde uitkering of een loonaanvullingsuitkering? En krijgt u nu een vervolguitkering? Bij de vervolguitkering wordt niet uitgegaan van het oude loon maar van het minimumloon. Hierdoor gaat uw inkomen mogelijk flink omlaag. De hoogte van de vervolguitkering wordt gebaseerd op uw arbeidsongeschiktheidspercentage. Uw arbeidsongeschiktheidspercentage staat in het rapport van de arbeidsdeskundige van het UWV.

Arbeidsongeschiktheidspercentage volgens arbeidsdeskundige van het UWV Uitkeringspercentage
35-45% 28%
45-55% 35%
55-65% 42%
65-80% 50,75%

Wat kan Advocaatuitkeringen.nl voor u betekenen?

Advocaatuitkeringen.nl heeft ervaring op het gebied van problemen met uitkeringsinstanties. Wij kunnen u helpen met het indienen van bezwaar tegen de beslissing omtrent de hoogte van uw WIA-uitkering. Eventueel ook met het indienen van een beroep en een later hoger beroep.

Een gespecialiseerde advocaat weet welke fouten het UWV doorgaans maakt in de beoordeling van een WIA-uitkering, en weet dus hoe de rechtmatigheid van die beslissing getoetst moet worden.

Bij een eventueel beroep en een eventueel later hoger beroep wordt de inhoud van het bezwaarschrift getoetst, daarom zijn de inhoudelijke gronden van het bezwaar tegen het besluit van het UWV erg belangrijk. Om deze reden is het verstandig een gespecialiseerde advocaat in te schakelen.

Let op! De wettelijke termijn om in bezwaar te gaan tegen een besluit van het UWV bedraagt 6 weken! U bent dus gebonden aan een wettelijke termijn, dat betekent dat u snel actie zal moeten ondernemen om bezwaar tegen de beslissing van het UWV in te dienen.

Wacht niet tot de bezwaartermijn is verlopen en neem direct contact met ons op!

 • Vul dit formulier in en wij proberen u direct op te bellen voor Gratis advies;
 • Uw gegevens en de door u verstrekte informatie zal te allen tijde vertrouwelijk worden behandeld.
Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.
Bezwaar UWV WIA, Bezwaarschrift uwv, advocaat uitkering, advocaat UWV

OVER ONS

Advocaatuitkeringen.nl is een advocatenkantoor dat is gespecialiseerd in het opstellen van bezwaar- en beroepschriften. Daarnaast zet het advocatenkantoor zich landelijk in voor mensen die problemen ondervinden met hun uitkering en aanvragen bij overheidsinstanties. De zaken worden bovendien veelal pro deo behandeld. Als u niet aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand, dan worden de kosten van Advocaatuitkeringen.nl ook door rechtsbijstandsverzekeraars gedekt. Maar uw polis bij de rechtsbijstandsverzekeraar moet uiteraard het geschil dekken. Daarna maken wij een goed onderbouwd bezwaar- of beroepschrift. Dit biedt namelijk vaak een oplossing bij problemen met overheidsinstanties. Advocaatuitkeringen.nl zorgt ervoor dat ook mensen zonder inkomen toegang hebben tot een deskundige advocaat.

CONTACT

  Door op verzenden te klikken bent u akkoord met onze Privacy Verklaring

  Bezwaar UWV WIA, Bezwaarschrift uwv, advocaat uitkering, advocaat UWV
  Bezwaar UWV WIA, Bezwaarschrift uwv, advocaat uitkering, advocaat UWV
  Menu
  Bel voor gratis advies!