Bel ons voor GRATIS UITKERINGSADVIES 

Ziektewet Uitkering

Bel direct met een uitkeringsspecialist

> Pro Deo uitkeringsadvocaat

> Gedekt door rechtsbijstandsverzekeraars

> Door heel Nederland

> Geen verborgen kosten

> Stel gerust uw vraag

*U kunt dit formulier invullen en wij bellen u direct GRATIS op;

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.

Ziektewet

De Ziektewet zorgt ervoor dat zieke werknemers die geen loon ontvangen, toch een inkomen krijgen in de vorm van een uitkering. Bijvoorbeeld als u uitzendkracht, oproep- of invalkracht bent. Of als uw contract afloopt tijdens uw ziekte. Deze uitkering wordt betaald door het UWV voor de duur van maximaal twee jaar. Gedurende die twee jaar houdt het UWV zich ook bezig met de re-integratie van de zieke werknemer.

In sommige gevallen kun je als werknemer nog aanspraak maken op doorbetaling van loon door je werkgever. Bij de Ziektewet gaat het vooral om werknemers die geen werkgever meer hebben, of die bijvoorbeeld ziek zijn door zwangerschap. Zonder werkgever heb je namelijk geen inkomen.

Indien zelf ontslag heeft genomen terwijl u ziek bent, dan heeft u meestal geen recht op een Ziektewet-uitkering.

Een Ziektewet-uitkering aanvragen doet u door uzelf ziek te melden uiterlijk op de tweede dag dat u ziek bent. Deze aanvraag dient u te doen bij het UWV.

Eerstejaars Ziektewet uitkering beoordeling

Aan het einde van het eerste jaar waarin u ziekt bent vindt de Eerstejaars Ziektewet-beoordeling plaats. Dit is een gesprek met een verzekeringsarts en een arbeidsdeskundige van het UWV. In dit gesprek beoordeelt de verzekeringsarts uw gezondheid. Als de verzekeringsarts heeft beoordeelt dat u mogelijkheden heeft om te werken, wordt u ook uitgenodigd voor een gesprek met een arbeidsdeskundige van het UWV. De arbeidsdeskundige beoordeelt vervolgens wat voor werk u nog kunt doen en wat u daarmee zou kunnen verdienen. Na deze beoordeling ontvangt u een brief van het UWV waarin staat of uw recht op uitkering stopt, of dat u nog één jaar recht heeft op Ziektewet-uitkering.

Deze brief krijgt u, samen met de rapporten van de verzekeringsarts en de arbeidsdeskundige, thuisgestuurd.

(Ex-)werkgever betaalt Ziektewet uitkering

In sommige gevallen betaalt uw (ex-)werkgever uw Ziektewet-uitkering. Dit geldt bijvoorbeeld als u ziek wordt als gevolg van zwangerschap. Uw (ex-)werkgever kan dan een Ziektewet-uitkering voor u aanvragen. U ontvangt dan een brief van het UWV waarin staat dat uw (ex-)werkgever een Ziektewet-uitkering voor u ontvangt.

Twee jaar ziek WIA aanvragen

De loondoorbetaling of Ziektewet-uitkering duurt maximaal 2 jaar. Kunt u door uw ziekte nog steeds niet of minder werken na die 2 jaar? Dan kunt u een WIA-uitkering aanvragen. Het is belangrijk deze op tijd aan te vragen, dan zit u namelijk niet zonder inkomen.

Ziektewet uitkering stopgezet

Er ontstaan regelmatig conflicten met het UWV. Bijvoorbeeld wanneer een verzekeringsarts en/of arbeidsdeskundige van het UWV heeft beoordeeld dat u niet langer arbeidsongeschikt bent. Het kan ook voorkomen dat het UWV niet (langer) wil uitkering of van mening is dat u onvoldoende aan uw verplichtingen voldoet.

Uw Ziektewet-uitkering stopt op het moment dat u meer dan 65% kunt verdienen van het loon dat u verdiende voordat u ziek werd. Indien wordt besloten dat uw Ziektewet-uitkering wordt stopgezet, volgt er een gesprek met een re-integratiebegeleider of een arbeidsdeskundige. Zij zullen de mogelijkheden om weer aan het werk te gaan dan met u bespreken.

Wordt uw Ziektewet-uitkering stopgezet terwijl u nog steeds ziekt bent en niet in staat bent om te werken? Dit kan voor u persoonlijk grote financiële gevolgen hebben. U hoeft zich echter niet neer te leggen bij een beslissing van het UWV omtrent uw Ziektewet-uitkering. Advocaatuitkeringen.nl kan u helpen door bezwaar in te dienen bij het UWV tegen de beslissing omtrent het stopzetten van uw Ziektewet-uitkering.

Let op! De wettelijke termijn om in bezwaar te gaan tegen een besluit van het UWV omtrent een Ziektewet-uitkering bedraagt 2 weken. U bent dus gebonden aan een wettelijke termijn, dat betekent dat u snel actie zal moeten ondernemen.

Ziektewet uitkering stopgezet wat nu?

U heeft een brief ontvangen van het UWV waarin staat dat uw Ziektewet-uitkering wordt stopgezet. Het is echter maar de vraag of de beslissing die het UWV heeft genomen over het stopzetten van uw Ziektewet-uitkering wel rechtmatig is. Advocaatuitkeringen.nl helpt u door nogmaals de rechtmatigheid van die beslissing te toetsen.

Het is dan belangrijk om op een rijtje te hebben waarom het UWV heef besloten uw Ziektewet-uitkering stop te zetten. Advocaatuitkeringen.nl kan u hierbij helpen.

Bezwaar Ziektewet uitkering

Heeft het UWV uw Ziektewet-uitkering stopgezet of uw aanvraag afgewezen? Of bent u het niet eens met de beslissing van uw (ex-)werkgever? Dit kan voor u persoonlijk grote financiële gevolgen hebben. U hoeft zich echter niet neer te leggen bij een beslissing van het UWV of van uw                 (ex-)werkgever. Advocaatuitkeringen.nl kan u helpen door bezwaar in te dienen tegen desbetreffende beslissing.

Let op! De wettelijke termijn om in bezwaar te gaan tegen Ziektewetbeslissingen bedraagt in sommige gevallen slechts 2 weken! U bent dus gebonden aan een wettelijke termijn, dat betekent dat u snel actie zal moeten ondernemen.

Bij een eventueel beroep en een eventueel later hoger beroep wordt de inhoud van het bezwaarschrift getoetst, daarom zijn de inhoudelijke gronden van het bezwaar tegen het besluit van het UWV erg belangrijk. Om deze reden is het verstandig een gespecialiseerde advocaat in te schakelen.

Ziektewet uitkering – Wat kan Advocaatuitkeringen.nl voor u betekenen?

Advocaatuitkeringen.nl gaat voor u na of de beslissing van het UWV omtrent uw Ziektewet-uitkering juist is beoordeeld door dit nogmaals te toetsen. Ziektewetadvocaten weten welke fouten het UWV doorgaans maakt in de beoordeling van een Ziektewet-uitkering, en weet dus hoe de rechtmatigheid van die beslissing getoetst moet worden.

Advocaatuitkeringen.nl bestudeert de door u ontvangen brief (besluit) en adviseert u direct daarna gratis over de vervolgstappen. Ook maakt de advocaat een goed onderbouwd bezwaarschrift of beroepsschrift tegen het besluit van het UWV. In het bezwaarschrift wordt onderbouwd waarom u het niet eens bent met de beslissing van het UWV. De advocaat staat u ook bij tijdens de hoorzitting. Wacht niet tot de bezwaartermijn is verlopen en neem direct contact met ons op!

 • Vul dit formulier in en wij proberen u direct op te bellen voor Gratis advies;
 • Uw gegevens en de door u verstrekte informatie zal te allen tijde vertrouwelijk worden behandeld.
Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.

OVER ONS

Advocaatuitkeringen.nl is een advocatenkantoor dat is gespecialiseerd in het opstellen van bezwaar- en beroepschriften. Het advocatenkantoor zet zich landelijk in voor mensen die problemen ondervinden met hun uitkering en aanvragen bij overheidsinstanties. De zaken worden veelal pro deo behandeld. Als u niet aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand, dan worden de kosten van Advocaatuitkeringen.nl ook door rechtsbijstandsverzekeraars gedekt. Uw polis bij de rechtsbijstandsverzekeraar moet uiteraard het geschil dekken. Een goed onderbouwd bezwaar- of beroepschrift biedt vaak een oplossing bij problemen met overheidsinstanties. Advocaatuitkeringen.nl zorgt ervoor dat ook mensen zonder inkomen toegang hebben tot een deskundige advocaat.

CONTACT

  Door op verzenden te klikken bent u akkoord met onze Privacy Verklaring

  Bezwaar UWV WIA, Bezwaarschrift uwv, advocaat uitkering, advocaat UWV
  Bezwaar UWV WIA, Bezwaarschrift uwv, advocaat uitkering, advocaat UWV
  Bezwaar UWV WIA, Bezwaarschrift uwv, advocaat uitkering, advocaat UWV
  Menu
  Bel voor gratis advies!