Bel ons voor GRATIS UITKERINGSADVIES 

Terugvordering Uitkering

Bel direct met een uitkeringsspecialist

> Pro Deo uitkeringsadvocaat

> Gedekt door rechtsbijstandsverzekeraars

> Door heel Nederland

> Geen verborgen kosten

> Stel gerust uw vraag

*U kunt dit formulier invullen en wij bellen u direct GRATIS op;

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.

Terugvordering uitkering

Heeft het UWV, de gemeente of de SVB (Sociale Verzekeringsbank) besloten uw uitkering terug te vorderen? Dit omdat u, volgens de uitkeringsinstantie, te veel heeft ontvangen of omdat u ten onrechte een uitkering heeft ontvangen? Indien u uw uitkeringsinstantie niet tijdig informeert betreft wijzigingen in uw situatie, bijvoorbeeld als u gaat samenwonen of aan het werk gaat, dan dient u het teveel ontvangen bedrag terug te betalen.

Terugvorderen levert veelal grote financiële problemen op. Daarom hoeft u zich niet neer te leggen bij deze beslissing. Advocaatuitkeringen.nl kan u helpen door bezwaar in te dienen bij het UWV, de gemeente of de SVB tegen die desbetreffende beslissing omtrent het terugvorderen van uw uitkering.

Te veel ontvangen uitkering terugbetalen

Het is maar de vraag of de beslissing die is genomen omtrent het terugvorderen van uw uitkering wel rechtmatig is. Advocaatuitkeringen.nl helpt u door nogmaals de rechtmatigheid van die beslissing te toetsen.

Bij een eventueel beroep en een eventueel later hoger beroep wordt de inhoud van het bezwaarschrift getoetst, daarom zijn de inhoudelijke gronden van het bezwaar tegen het desbetreffende besluit erg belangrijk. Om deze reden is het verstandig een gespecialiseerde advocaat in te schakelen.

Let op! De wettelijke termijn om in bezwaar te gaan tegen een besluit van het UWV bedraagt 6 weken, het komt echter wel eens voor dat de bezwaartermijn slechts 2 weken bedraagt! U bent dus gebonden aan een wettelijke termijn, dat betekent dat u snel actie zal moeten ondernemen.

Bijstandsuitkering terugbetalen – terugvordering bijstand

Ontvangt u bijstandsuitkering en is de gemeente van mening dat de gemeente u ten onrechte deze uitkering heeft uitbetaald? Dan vraagt de gemeente u die uitkering terug te betalen. Bent u het niet eens met deze beslissing van de gemeente? U hoeft zich hier niet bij neer te leggen. U kunt hierover wederom bezwaar indien. Advocaatuitkeringen.nl zal u helpen om bezwaar in te dienen tegen de beslissing van de gemeente.

Bij een eventueel beroep en een eventueel later hoger beroep wordt de inhoud van het bezwaarschrift getoetst, daarom zijn de inhoudelijke gronden van het bezwaar tegen het besluit erg belangrijk. Om deze reden is het verstandig een gespecialiseerde advocaat in te schakelen.

Wat kan Advocaatuitkeringen.nl voor u betekenen?

Het komt vaak voor dat iemand door een hiervoor genoemde beslissing in de problemen terechtkomt. Advocaatuitkeringen.nl beoordeelt dan of het aanvragen van een voorlopige voorziening bij de bestuursrechter een tijdelijke oplossing biedt. Bovendien zal Advocaatuitkeringen.nl er voor zorgen dat het terugvorderingsbesluit zal worden ingetrokken.

Wie zijn wij?

Advocaatuitkeringen.nl is een advocatenkantoor dat is gespecialiseerd in het opstellen van bezwaar– en beroepschriften. Het advocatenkantoor zet zich landelijk in voor mensen die problemen ondervinden met hun uitkering en aanvragen bij overheidsinstanties.

De zaken worden veelal pro deo behandeld. Als u niet aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand, dan worden de kosten van Advocaatuitkeringen.nl ook door rechtsbijstandsverzekeraars gedekt. Uw polis bij de rechtsbijstandsverzekeraar moet uiteraard het geschil dekken. Een goed onderbouwd bezwaar- of beroepschrift biedt vaak een oplossing bij problemen met overheidsinstanties. Advocaatuitkeringen.nl zorgt ervoor dat ook mensen zonder inkomen toegang hebben tot een deskundige advocaat.

*Vul dit formulier in en wij proberen u direct op te bellen voor Gratis advies;

*Uw gegevens en de door u verstrekte informatie zal te allen tijde vertrouwelijk worden behandeld.

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.

UWV specialisten

SVB specialisten

Gemeente specialisten

Neem contact met ons op voor gratis advies 0485-746201

CONTACT

  Door op verzenden te klikken bent u akkoord met onze Privacy Verklaring

  Bezwaar UWV WIA, Bezwaarschrift uwv, advocaat uitkering, advocaat UWV
  Advocaat uitkering bezwaar svb
  Bezwaar UWV WIA, Bezwaarschrift uwv, advocaat uitkering, advocaat UWV
  Bezwaar UWV WIA, Bezwaarschrift uwv, advocaat uitkering, advocaat UWV
  Menu
  Bel voor gratis advies!